Smoke

Smoke

Smoke

Smoke

Concrete Cat Europa

Concrete Cat Europa

$85.00 CADMore Colours
It's Lit Papers

It's Lit Papers

$5.00 CAD
Tokyo Smoke Grinder Card

Tokyo Smoke Grinder Card

From $10.00 CADMore Colours
PAX 3

PAX 3

$369.00 CADMore Colours
Genius Pipe

Genius Pipe

$140.00 CADMore Colours
Sold Out
Wickie Pipe

Wickie Pipe

More Colours
Chongo

Chongo

$250.00 CAD
Land Yacht

Land Yacht

$275.00 CAD
Pleasure Point

Pleasure Point

$225.00 CAD
Aero Pipe

Aero Pipe

$120.00 CADMore Colours
Sold Out
Voltaire Pipe

Voltaire Pipe

More Colours
Firefly 2

Firefly 2

$485.00 CADMore Colours
Journey4 Pipe

Journey4 Pipe

$85.00 CADMore Colours
SilverStick

SilverStick

$39.00 CAD
Cannaseur Humidor

Cannaseur Humidor

$445.00 CAD
Neon Grinder

Neon Grinder

$30.00 CADMore Colours
Pigeon Toe Straight Pipe

Pigeon Toe Straight Pipe

$45.00 CADMore Colours
Pigeon Toe Stone Pipe

Pigeon Toe Stone Pipe

$60.00 CADMore Colours
Simple Society 2-Piece Grinder

Simple Society 2-Piece Grinder

$50.00 CADMore Colours
Simple Society 4-Piece Grinder

Simple Society 4-Piece Grinder

$85.00 CADMore Colours
Poppins Stash Bag

Poppins Stash Bag

$370.00 CADMore Colours
Poppins Mini Stash Bag

Poppins Mini Stash Bag

$100.00 CADMore Colours